asdsfafsd 12380 12384

MDŽ – Príď si k nám po kvietok

To, že sa 8. marca oslavuje Medzinárodný deň žien vedia mnohí. Čo sa za týmto častokrát komunisticky označovaným sviatkom skrýva, však už toľko z nás nevie. Medzinárodný deň žien sa v súčasnosti považuje skôr za prežitok komunizmu a mnohí z nás nepoznajú dôvod a myšlienku tohto vyše 100 rokov oslavovaného dňa. Pôvodným zámerom, za oslavou medzinárodného dňa žien, bolo upriamiť pozornosť na neľudské podmienky, v ktorých kedysi pracovali východoeurópske migrantky v New Yorku. Postupne začínali vznikať ženské spolky a organizácie, ktoré združovali ženy a bojovali za ich lepšie postavenie v tedajšej spoločnosti, podporu rovnoprávnosti aj väčšiu účasť žien vo verejnom živote. Prvým krokom k zlepšeniu tejto situácie bol protest robotníčok z viacerých textilných fabrík v meste, ktorý sa konal 8. marca 1857. Do tohto protestu sa postupne pridávala masa žien a protest narástol do závratných rozmerov. Následne bol však rozohnaný políciou a ženy v skutočnosti nedosiahli nič. K zmene prišlo až na začiatku 20. storočia, kedy boli ženské spolky a hnutia natoľko silné, že ich už nebolo možné ignorovať. Okrem otázok rovnoprávnosti sa začali čoraz viac o slovo hlásiť aj politické žiadosti a protesty (spolu s oslavami MDŽ), ktoré sa rozšírili aj do štátov Európy. Dnes chceme Medzinárodným dňom žien vyjadriť najmä svoju úctu, lásku a sympatie a poďakovať ženám v našom okolí. Preto si každá naša členka vo štvrtok 8. marca od nás odnesie ako poďakovanie kvietok.