Časté otázky (FAQ)

Naším členom sa môžeš stať od 15 rokov, pokiaľ za teba uzavrie členstvo zákonný zástupca, a to osobne na recepcii niektorého z našich štúdií. Je potrebné aby si prvý stup absolvoval s trénerom (platí pre osoby od 15 – 18 rokov), ktorý ti ukáže ako správne cvičiť so strojmi. Pre takýto prístup sme sa rozhodli, pretože nám záleží na zdraví a bezpečnosti našich klientov. Kontakt na trénerov nájdete na našom webe v sekcii „NAŠE FITKÁ“.
1 mesačné členstvo vyplatené vopred, 3 mesačné členstvo vyplatené vopred 6 mesačné členstvo vyplatené vopred a ročné členstvo vyplatené vopred. Fitness členstvo zahŕňa: – neobmedzený vstup do fitness centra (kardio zóna, silová a power zóna, a pre dámy oddelená ladies zóna) od 6:00 do 22:30 – soláriá za 0,50€ za minútu. Cenník k jednotlivým druhom členstva si môžeš pozrieť na https://fitup.sk v našej kalkulačke, kde si vyskladáš členstvo presne podľa tvojich požiadaviek.
Všetky členstvá vyplatené vopred zanikajú automaticky po uplynutí lehoty 30 dní pri mesačnom členstve, 90 dní pri 3 mesačnom členstve, 180 dní pri 6 mesačnom členstva a 360 dní pri 12 mesačnom členstve. Staré členstvá, ktoré boli uzatvárané na dobu neurčitú, minimálne na jeden rok nezanikajú, plynú ďalej. Na jeho zrušenie je potrebné zaslať žiadosť o ukončenie členstva s dvojmesačnou výpovednou lehotou.
Vo výnimočných prípadoch, najmä ak ti to nedovoľuje zdravotný stav, sa vieme dohodnúť aj na prerušení resp. zmrazení členstva na obdobie potrebné na tvoju rekonvalescenciu. Žiadosť o prerušenie treba osobne doručiť do konkrétneho štúdia. Na recepcii je potrebné podpísať dodatok o neplynutí členstva a recepčný ju musí riadne prevziať. Ak zo zdravotných dôvodov nemôžeš prísť osobne, dohodni sa telefonicky/mailom s manažérom konkrétneho štúdia, kontakty na konkrétne štúdio nájdete na našom webe (https://fitup.sk/) . K žiadosti treba priniesť aj doklad o zdravotnom probléme (lekársku správu od špecialistu, NIE od obvodného lekára) alebo inej skutočnosti, kvôli ktorej naše fitness centrum nemôžeš dané obdobie navštevovať. V prípade, ak nám nechceš poskytnúť lekársku správu, na každej recepcii je formulár potvrdzujúci neschopnosť, ktorý ti potvrdí špecialista alebo príslušný orgán. Prerušenie vieme akceptovať, len ak je dôvod adekvátne dokladovaný a okrem toho sú riadne uhradené aj všetky platby do obdobia, odkedy chceš členstvo prerušiť.
Členstva bez viazanosti (mesačné, 3 mesačné, 6 mesačné, 12 mesačné) vyplatené vopred sa ukončia automaticky podľa zmluvných podmienok. Členstvo na dobu neurčitú platené mesačne je potrebné ukončiť žiadosťou o ukončenie členstva. Výpoveď členstva treba podať písomnou formou osobne na recepcii fitness centra alebo poslať poštou na adresu firmy (FIT UP Slovakia s.r.o., Dopravná 11, 955 01 Topoľčany). Ak chceš podať výpoveď osobne, musí byť podaná v štúdiu, v ktorom si sa registroval/a. Pri štandardnom ukončení členstva sa žiadosť o vypovedaní členstva musí doručiť najneskôr 2 mesiace pred dátumom uplynutia prvého roku členstva. V prípade nedoručenia žiadosti o vypovedanie členstva v tomto termíne, sa ti členstvo automaticky predlžuje o ďalšie 2 mesiace. Výpoveď členstva by mala obsahovať tvoje osobné údaje, dátum a vlastnoručný podpis. Bez týchto podmienok žiadosť neakceptujeme. Ak vypovedáš zmluvu neštandardne skôr, kvôli konkrétnemu problému, je treba žiadosť o ukončenie členstva doručiť rovnakým spôsobom. V prípade zmeny bydliska, alebo zo zdravotných dôvodov, vieme po vzájomnej dohode tvoju zmluvu prerušiť alebo ukončiť predčasne. Tu je dôležité, aby si k žiadosti priniesol doklad o zmene bydliska (nájomná zmluva, pracovná zmluva, doklad o štúdiu), o zdravotnom probléme (lekársku správu od špecialistu NIE obvodného lekára) alebo o inej skutočnosti, kvôli ktorej naše fitness centrum nemôžeš navštevovať. Mailom sa prosím informuj na adrese konkrétneho štúdia (petrzalka@fitup.sk, stare.mesto@fitup.sk, ruzinov@fitup.sk, zilina@fitup.sk) či je tvoja žiadosť schválená. Ak je dôvodom ukončenia zmena bydliska, tvoja žiadosť o ukončenie bude akceptovaná len v prípade, že sa v kraji tvojho nového bydliska nenachádza iné štúdio FIT UP! alebo tvoj zdravotný stav ti nedovoľuje dlhšie ako rok navštevovať FIT UP! V tomto prípade, ti bezplatne zmeníme tvoje domovské štúdio za najbližšie k tvojmu bydlisku.
V prípade, ak ti nedovoľuje zdravotný stav kvôli tehotenstvu využívať naše služby, môžeme ti členstvo prerušiť a to na dobu 6 mesiacov. (Posledný trimester a tri mesiace po pôrode). V prípade rizikového tehotenstva, vieme členstvo pozastaviť aj na dlhšiu dobu. Žiadosť o prerušenie treba osobne doručiť do konkrétneho štúdia. Na recepcii je potrebné podpísať dodatok o neplynutí členstva a recepčný ju musí riadne prevziať (ak zo zdravotných dôvodov nemôžeš prísť osobne, dohodni sa telefonicky/mailom s manažérom konkrétneho štúdia, kontakty na konkrétne štúdio nájdete na našom webe (https://fitup.sk/) . K žiadosti treba priniesť aj doklad o zdravotnom probléme (tehotenskú knižku). Prerušenie vieme akceptovať, len ak je dôvod adekvátne dokladovaný a okrem toho sú riadne uhradené aj všetky platby do doby, kedy chceš členstvo prerušiť. Členstvo kvôli tehotenstvu nie je možné ukončiť.
Naše členstvá sú neprenosné, sú založené na konkrétne meno.
Otázka úspešne odoslaná. {{error}}