crossup

CROSS UP! – VŠESTRANNÝ TRÉNING NA KONDÍCIU

CROSS UP! zóna ponúka špeciálne zložený program vyvinutý na to, aby pomohol získať širšiu všeobecnú kondíciu. Je to kruhový tréning vytvorený tak, aby ľudí pripravil na akúkoľvek fyzickú výzvu. Sústreďuje sa na neustále obmieňanie funkčných pohybov pri vysokej intenzite a pomocou nich prispieva k vytvoreniu celkovej fyzickej kondície. Všetky tréningy sa dajú upraviť podľa konkrétnej úrovne kondície, veku a skúseností. CROSS UP! je možné cvičiť tak na multifunkčej veži OMNIA, ako aj bez nej.

Ako prebieha Cross UP! tréning

Pri CROSS UP! sa zameriavame na maximálnu intenzitu cvičenia. Jednotlivé tréningy obsahujú nižší počet cvikov s určeným počtom opakovaní a ohraničeným časom. Cvičenia v CROSS UP! zóne sú variabilné, patria sem základné gymnastické pohyby, ako kliky, zhyby, drepy a výskoky, ako aj cvičenia so závažím alebo vlastnou váhou. Tréning dopĺňujú aerobné cvičenia. Cviky sa v CROSS UP! programe rôzne kombinujú, preto nie je cvičenie stereotypné. Cvičenie môže prebiehať aj pod dohľadom trénera, v skupine či individuálne.

VÝHODY CROSS UP!

CROSSUP! sa nezameriava na konkrétnu pohybovú schopnosť, ale prispieva k budovaniu kondície a formovaniu postavy. Je orientovaný všestranne, takže rozvíja všetky zložky telesnej zdatnosti. Predstavuje pestrý kruhový tréning, ktorý kombinuje rôzne typy cvikov. Ide o vysoko motivačnú aktivitu, pretože núti človeka zabrať naplno, pokúsiť sa vydať zo seba maximum a splniť kritéria časového limitu a počtu opakovaní. Výkony tak rastú z tréningu na tréning.

Tréningy v CROSS UP! zóne pod vedením kvalifikovaných trénerov sa konajú každý deň od 18:00 do 20:00 h. VIP členovia ich majú zdarma! Bližšie informácie ti ochotne poskytneme na recepcii.

Staň sa našim VIP členom
a získaj ďalšie výhody.